Zapewnienie bezpieczeństwa pasz GMP+ FSA

Dobra Praktyka Wytwarzania

Skontaktuj się z nami

GMP+

Accredited by: GMP
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Na wielu rynkach praca jest prawie niemożliwa bez odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa pasz w produkcji i dystrybucji. Zagadnienia te są objęte zestawem standardów GMP+ FSA (Feed Safety Assurance).

Schemat GMP+ to złożony moduł zapewniający bezpieczeństwo pasz we wszystkich częściach łańcucha paszowego.

Certyfikacja standardów GMP+ jest zalecana wszystkim firmom, które chcą odnieść sukces na rynku pasz.

Zapewniamy certyfikację GMP + w następujących obszarach:

  • B1 Produkcja, handel i usługi
  • B2 Produkcja składników pasz
  • B3 Handel, odbiór, przechowywanie i przeładunek
  • Transport B4

Korzyści z certyfikacji

  • Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat
  • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi
  • Większe zaufanie i satysfakcja klientów
  • Nowe możliwości biznesowe
  • Umożliwisz swojej organizacji natychmiastowe reagowanie na zmiany
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji dowolnego standardu GMP+ fsa? Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci chętnie Ci pomogą.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej