Standard ISO 13485

System zarządzania jakością - wyroby medyczne

Skontaktuj się z nami

ISO 13485

Accredited by: ČIA
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Zapewnienie jakości wyrobów medycznych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi i wymaganiami klientów. Zagadnienia te są objęte normą ISO 13485.

ISO 13485: 2016 pomaga wykrywać punkty krytyczne oraz konfigurować i monitorować poszczególne procesy w celu zapewnienia ciągłej jakości wyrobów medycznych, w tym ich projektowania, produkcji, montażu i konserwacji.

ISO 13485 jest zalecany organizacjom, których działalność obejmuje wyroby medyczne na dowolnym etapie ich łańcucha dostaw.

Wymagania ISO 13485

  • Wdrożenie rozległych wymagań dla placówek medycznych
  • Definicja i monitorowanie odpowiednich procesów pod kątem wymagań prawnych
  • Walidacja procesów
  • Zapewnienie identyfikowalności produktów

Korzyści z certyfikacji

  • Zapewnienie niezbędnej jakości wyrobów medycznych w całym łańcuchu dostaw
  • Lepsze wykrywanie ryzyka i lepsze rozwiązania
  • Poprawiona konkurencyjność
  • Większe zaufanie klientów
  • Zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Udany audyt oznacza weryfikację poprawnie wdrożonego i dobrze funkcjonującego systemu zarządzania opartego na ISO 13485. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej