Norma ISO 14046

Zarządzanie środowiskowe – ślad wodny

Skontaktuj się z nami

ISO 14046

Gospodarka wodna i wodna odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju. Wymagania normy ISO 14046 są punktem wyjścia do doskonalenia gospodarki wodnej zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Norma ISO 14046 została stworzona w celu ujednolicenia wymagań związanych z oceną śladu wodnego z uwzględnieniem wpływu na jakość wody.


Certyfikacja ISO 14046 jest zalecana wszystkim organizacjom i agencjom rządowym, które chcą promować zrównoważony rozwój w dziedzinie gospodarki wodnej.

Dlaczego warto u nas certyfikować

Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie

Jesteśmy przygotowani do spełnienia Twoich indywidualnych potrzeb

Oferujemy uczciwe ceny

Korzyści z certyfikacji

Otrzymasz międzynarodowy certyfikat

Lepsza i bardziej aktualna ocena ryzyka wpływu na jakość wody

Lepsze planowanie w zakresie gospodarki wodnej

Minimalizacja ryzyka negatywnego wpływu na jakość wody

Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacji ISO 14046? Skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie dla Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej