Standard ISO 20000-1

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Skontaktuj się z nami

ISO 20000

Accredited by: ČIA
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Kluczowe czynniki w świadczeniu usług IT obejmują redukcję kosztów, wydajność procesów i elastyczne reagowanie na zmiany. Zagadnienia te są objęte normą ISO 20000-1.

Norma ISO 2000-1 jest oparta na normie BS 15000 i jest zgodna z przepisami ITIL. System zarządzania usługami IT oparty na ISO 20000-1 pozwoli poprawić efektywność rozwiązań IT, obniżyć koszty związane z procesem i zapobiec nieoczekiwanym awariom lub utracie danych w perspektywie długoterminowej.

Certyfikacja ISO 20000-1 jest zalecana wszystkim firmom świadczącym usługi IT.

Wymagania ISO 20000-1

  • Zapewnienie ochrony danych i dostępu wyłącznie do upoważnionego personelu
  • Zapewnienie zasobów na nieoczekiwany błąd
  • Ciągłe doskonalenie procesów
  • Planowanie i wdrażanie usług zarządzania

● Regularne aktualizacje oprogramowania, sprzętu i kontrola działań związanych z ryzykiem

Korzyści z certyfikacji

  • Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona danych przed utratą lub niewłaściwym użyciem
  • Poprawiona konkurencyjność
  • Redukcja kosztów operacyjnych (szczególnie oszczędność czasu poświęconego na korekcję błędów nawet o 50%)
  • Możliwość zapobiegania nieoczekiwanym awariom
  • Większa gotowość do szybkiego dostosowania się do zmian IT i innowacji
  • Większa wydajność procesów związanych z usługami IT
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemach zarządzania opartych na ISO 20000-1, skontaktuj się z nami. Możemy przeprowadzić całą certyfikację od audytu po szkolenie.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej