Norma ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Skontaktuj się z nami

ISO 22301

Accredited by: ANAB
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Ryzyko związane z biznesem lub niektóre nieprzewidziane zdarzenia, na przykład o charakterze środowiskowym, mogą poważnie zakłócić działania w całej organizacji. Międzynarodowa norma ISO 22301 pomaga zapewnić ciągłość działania firmy i poprawić odporność firmy na nieprzewidziane zdarzenia.

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące zarządzania w celu uniknięcia lub zapobiegania sytuacjom awaryjnym lub zapewnienia natychmiastowej reakcji w celu wyeliminowania zakłóceń działalności i zapewnienia szybkiego powrotu do zdrowia.

Certyfikacja ISO 22301 jest zalecana wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości i branży, starającym się zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy nawet w nieprzewidzianych okolicznościach.

Wymagania ISO 22301

  • Zwiększona odporność firmy na zagrożenia
  • Regularna kontrola kluczowych działań organizacji
  • Zapewnienie niezbędnych zasobów, procesów i kompetentnego personelu w celu zapewnienia ciągłości działania firmy
  • Regularne doskonalenie systemów zarządzania

Korzyści z certyfikacji

  • Możliwość wykrywania i eliminowania potencjalnych zagrożeń
  • Minimalizowanie przestojów podczas incydentów
  • Możliwość natychmiastowej reakcji na sytuacje krytyczne
  • Minimalizacja kosztów związanych z incydentami i sytuacjami kryzysowymi
  • Większa wiarygodność wśród klientów
  • Zwiększona wydajność i konkurencyjność Twojej firmy
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 22301, skontaktuj się z nami. Możemy zapewnić certyfikację oraz odpowiednie szkolenie

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej