Norma ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Skontaktuj się z nami

ISO 22301

Ryzyko związane z biznesem lub niektóre nieprzewidziane zdarzenia, na przykład o charakterze środowiskowym, mogą poważnie zakłócić działania w całej organizacji. Międzynarodowa norma ISO 22301 pomaga zapewnić ciągłość działania firmy i poprawić odporność firmy na nieprzewidziane zdarzenia.

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące zarządzania w celu uniknięcia lub zapobiegania sytuacjom awaryjnym lub zapewnienia natychmiastowej reakcji w celu wyeliminowania zakłóceń działalności i zapewnienia szybkiego powrotu do zdrowia.

Certyfikacja ISO 22301 jest zalecana wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości i branży, starającym się zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy nawet w nieprzewidzianych okolicznościach.

Wymagania ISO 22301

  • Zwiększona odporność firmy na zagrożenia
  • Regularna kontrola kluczowych działań organizacji
  • Zapewnienie niezbędnych zasobów, procesów i kompetentnego personelu w celu zapewnienia ciągłości działania firmy
  • Regularne doskonalenie systemów zarządzania

Korzyści z certyfikacji

  • Możliwość wykrywania i eliminowania potencjalnych zagrożeń
  • Minimalizowanie przestojów podczas incydentów
  • Możliwość natychmiastowej reakcji na sytuacje krytyczne
  • Minimalizacja kosztów związanych z incydentami i sytuacjami kryzysowymi
  • Większa wiarygodność wśród klientów
  • Zwiększona wydajność i konkurencyjność Twojej firmy
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 22301, skontaktuj się z nami. Możemy zapewnić certyfikację oraz odpowiednie szkolenie

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej