Standard ISO 28000

Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Skontaktuj się z nami

ISO 28000

Accredited by: ANAB
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

W miarę rozwoju globalnego handlu zwiększa się ryzyko dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Ryzyko to można ograniczyć dzięki systemom zarządzania opartym na normie ISO 28000, które pomogą poprawić ochronę towarów oraz całej firmy.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oparte na ISO 28000 pomogą przedsiębiorstwu w szybkim wykryciu zagrożeń bezpieczeństwa, od produkcji do sprzedaży końcowej. W ten sposób można lepiej ocenić potencjalne ryzyko i zapobiec sytuacjom awaryjnym lub znacznie złagodzić ich wpływ.

Normę ISO 28000 można zastosować w dowolnej organizacji, niezależnie od jej wielkości lub sektora, który stanowi część łańcucha dostaw.

Wymagania ISO 28000

  • Odpowiedzialność organizacji za cały proces łańcucha dostaw
  • Gotowość na wypadek awarii
  • Zapewnienie bezpieczeństwa towarów i danych we wszystkich procesach
  • Odpowiednia specjalizacja branżowa organizacji (np. Produkcja, finansowanie, zarządzanie informacjami, pakowanie, przechowywanie, transport towarów)

Korzyści z certyfikacji

  • Zwiększona wiarygodność i ochrona Państwa organizacji
  • Lepsze wykrywanie ryzyka i lepsze rozwiązania
  • Minimalizacja ryzyka i powiązanych sankcji
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

W zastosowaniu normy ISO 28000 zapewnimy odpowiednie szkolenie. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 28000. Prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej