Norma ISO 37001

Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Skontaktuj się z nami

ISO 37001

Accredited by: SNAS
Provided by: LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.

Korupcja stanowi duży problem, który ma negatywny wpływ na jakość i reputację organizacji może prowadzić do zagrożeń lub całkowitego upadku organizacji. W celu rozwiązania tego problemu opracowano normę ISO 37001.

ISO 37001: 2016 ma na celu zapobieganie korupcji, zapewnienie zdrowego funkcjonowania i konkurencyjnego środowiska dla organizacji i wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym wzmocnieniu wewnętrznej kultury korporacyjnej.

Certyfikat ISO 37001 jest zalecany organizacjom dowolnej wielkości i sektora, które starają się zapobiegać korupcji lub przekupstwu i chcą poprawić wiarygodność i kulturę korporacyjną w swojej organizacji.

Wymagania ISO 37001

 • Definicja kluczowych ról i obowiązków
 • Konfigurowanie planów modyfikacji poszczególnych procesów
 • Podjęcie odpowiednich środków antykorupcyjnych
 • Regularna kontrola przyjętych środków
 • Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa
 • Monitorowanie, regularne raportowanie i audyt
 • Środki naprawcze i ciągłe doskonalenie
 • Zgodność z polityką organizacyjną personelu i partnerów
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
 • Regularna kontrola potencjalnych zagrożeń

Korzyści z certyfikacji

 • Zmniejszenie ryzyka zachowań korupcyjnych
 • Wzmocnienie kultury korporacyjnej
 • Większe zaufanie klientów i opinii publicznej
 • Poprawiona konkurencyjność
 • Lepsza kontrola przepływów finansowych w organizacji
 • Minimalizacja sankcji i kosztów związanych z działaniami naprawczymi
 • Możliwość wejścia na rynki międzynarodowe
 • Osiągnięcie przejrzystości
 • Nadzór wszystkich interesariuszy
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacji ISO 37001, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej