Norma ISO 39001

System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego

Skontaktuj się z nami

ISO 39001

Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego opartym na normie ISO 39001 możesz poprawić bezpieczeństwo infrastruktury drogowej i zmniejszyć ryzyko wypadków i urazów.

Certyfikacja ISO 39001 jest zalecana organom administracji publicznej i organizacjom zarządzającym sieciami drogowymi w miastach i gminach.

Wymagania ISO 39001

  • Ocena liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych
  • Ciągła poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Ocena incydentów związanych z bezpieczeństwem na drodze

Korzyści z certyfikacji

  • Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat
  • Swobodny przepływ ruchu
  • Kroki podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze
  • Środki przyjęte w celu zapobiegania wypadkom
  • Większe zaufanie społeczeństwa
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 39001 w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej