EMC

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (dyrektywa 2014/35 / UE)

Skontaktuj się z nami

EMC

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia, konieczne było zdefiniowanie określonych wymagań. Są one objęte Dyrektywą EMC (kompatybilności elektromagnetycznej), tj. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35 / UE.

Dyrektywa 2014/35 / UE określa wymagania związane z udostępnianiem na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, a jednocześnie określa ogólne zasady oznakowania CE.

Ocena produktu pod kątem zgodności z Dyrektywą 2014/35 / UE jest rekomendowana wszystkim podmiotom, które chcą wprowadzić swoje produkty w rozumieniu powyższej definicji na rynek UE.

Dlaczego warto u nas certyfikować

  • Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie
  • Mamy globalny zakres działalności
  • Jesteśmy przygotowani, aby zaspokoić Twoje indywidualne potrzeby
  • Oferujemy uczciwe ceny i wysoką jakość usług

Korzyści z certyfikacji

  • Otrzymasz międzynarodowy certyfikat
  • Możliwość wprowadzenia towaru na rynek UE
  • Lepsza konkurencyjność
  • Większe zaufanie Twoich klientów
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o ocenie swoich produktów pod kątem zgodności z dyrektywą EMC? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej