Norma EN ISO 22716

Dobra praktyka wytwarzania w przemyśle kosmetycznym (GMP)

Skontaktuj się z nami

GMP - Kosmetyki

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby zapewnić odpowiednią jakość i wymagane właściwości produktów kosmetycznych, konieczne jest przestrzeganie określonych procedur produkcyjnych. Zagadnienia te są objęte normą EN ISO 22716.

Dobra praktyka produkcyjna (GMP) w branży kosmetycznej oparta na EN ISO 22716: 2007 obejmuje system zarządzania od zakupu surowców, produkcji, higieny, kontroli jakości, wyboru opakowań, przechowywania, personelu i przetwarzania odpadów, po roszczenia gwarancyjne i wycofanie produktów.

Certyfikacja EN ISO 22716 jest zalecana wszystkim organizacjom z branży kosmetycznej zajmującym się produkcją i dystrybucją produktów kosmetycznych.

Wymagania normy EN ISO 22716

  • Definicja i modyfikacja procesów w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produktów kosmetycznych
  • Ustanawianie regularnych kontroli kluczowych działań organizacji
  • Konfigurowanie dokumentacji dla wszystkich procesów

Korzyści z certyfikacji

  • Zapewnienie niezbędnej jakości produktów kosmetycznych
  • Większe zaufanie klientów
  • Zmniejszone ryzyko wadliwych produktów i koszty związane z naprawą
  • Zwiększona wydajność i konkurencyjność Twojej firmy
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji ISO 22716, prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej