Norma EN ISO 22716

Dobra praktyka wytwarzania w przemyśle kosmetycznym (GMP)

Skontaktuj się z nami

GMP - Kosmetyki

Aby zapewnić odpowiednią jakość i wymagane właściwości produktów kosmetycznych, konieczne jest przestrzeganie określonych procedur produkcyjnych. Zagadnienia te są objęte normą EN ISO 22716.

Dobra praktyka produkcyjna (GMP) w branży kosmetycznej oparta na EN ISO 22716: 2007 obejmuje system zarządzania od zakupu surowców, produkcji, higieny, kontroli jakości, wyboru opakowań, przechowywania, personelu i przetwarzania odpadów, po roszczenia gwarancyjne i wycofanie produktów.

Certyfikacja EN ISO 22716 jest zalecana wszystkim organizacjom z branży kosmetycznej zajmującym się produkcją i dystrybucją produktów kosmetycznych.

Wymagania normy EN ISO 22716

  • Definicja i modyfikacja procesów w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produktów kosmetycznych
  • Ustanawianie regularnych kontroli kluczowych działań organizacji
  • Konfigurowanie dokumentacji dla wszystkich procesów

Korzyści z certyfikacji

  • Zapewnienie niezbędnej jakości produktów kosmetycznych
  • Większe zaufanie klientów
  • Zmniejszone ryzyko wadliwych produktów i koszty związane z naprawą
  • Zwiększona wydajność i konkurencyjność Twojej firmy
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji ISO 22716, prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej