IFS

International Food Standard (międzynarodowy standard żywności)

Skontaktuj się z nami

IFS

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby zapewnić zharmonizowane bezpieczeństwo i jakość żywności na poziomie międzynarodowym, konieczne było ustanowienie szczegółowych wymagań. Są one zdefiniowane w uznanym na całym świecie standardzie IFS (International Food Standard).

Wymagania standardu IFS opierają się na dobrej praktyce produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyce higienicznej (GHP), systemie analizy ryzyka, ustaleniu krytycznych punktów kontroli w produkcji żywności (HACCP) i innych wymaganiach prawnych.


Certyfikacja na standard IFS jest zalecana wszystkim producentom artykułów spożywczych i konsumpcyjnych, a także wszystkim firmom uczestniczącym w ich łańcuchu dostaw.

Dlaczego warto u nas certyfikować

  • Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie
  • Jesteśmy przygotowani, aby zaspokoić Twoje indywidualne potrzeby
  • Oferujemy uczciwe ceny

Korzyści z certyfikacji

  • Otrzymasz międzynarodowy certyfikat
  • Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo żywności, od produkcji po sprzedaż
  • Lepsza konkurencyjność
  • Możliwość handlu
  • Zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacji na standard IFS, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością dostosujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej