Norma ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Skontaktuj się z nami

ISO 26000

Standard ISO 26000 został stworzony w celu zintegrowania społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich procesach i kulturze firmy.

Celem normy ISO 26000 jest zwiększenie odpowiedzialności organizacji za ich postępowanie i działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Przyjmując wymagania tego standardu, poprawisz reputację, kulturę wewnętrzną i odpowiedzialność społeczną swojej organizacji.


Celem normy ISO 26000 jest zwiększenie odpowiedzialności organizacji za ich postępowanie i działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Przyjmując wymagania tego standardu, poprawisz reputację, kulturę wewnętrzną i odpowiedzialność społeczną swojej organizacji.


Norma ISO 26000 jest zalecana wszystkim typom organizacji zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, niezależnie od ich wielkości i dziedziny działalności.

Dlaczego warto z nami współpracować

Możemy zapewnić niezależny audyt naszych doświadczonych ekspertów

Zaproponujemy takie rozwiązania, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy

Przestrzegamy polityki cenowej poszczególnych firm, dlatego oferujemy uczciwe ceny

Korzyści z certyfikacji

Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat

Poprawiona reputacja Twojej organizacji

Większe zaufanie pracowników i społeczeństwa do organizacji

Ograniczony wpływ twojej organizacji na środowisko

Zapewnienie społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności

Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrażania wymagań zgodnie z ISO 26000? Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej