Norma ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Skontaktuj się z nami

ISO 26000

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Standard ISO 26000 został stworzony w celu zintegrowania społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich procesach i kulturze firmy.

Celem normy ISO 26000 jest zwiększenie odpowiedzialności organizacji za ich postępowanie i działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Przyjmując wymagania tego standardu, poprawisz reputację, kulturę wewnętrzną i odpowiedzialność społeczną swojej organizacji.


Celem normy ISO 26000 jest zwiększenie odpowiedzialności organizacji za ich postępowanie i działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Przyjmując wymagania tego standardu, poprawisz reputację, kulturę wewnętrzną i odpowiedzialność społeczną swojej organizacji.


Norma ISO 26000 jest zalecana wszystkim typom organizacji zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, niezależnie od ich wielkości i dziedziny działalności.

Dlaczego warto z nami współpracować

Możemy zapewnić niezależny audyt naszych doświadczonych ekspertów

Zaproponujemy takie rozwiązania, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy

Przestrzegamy polityki cenowej poszczególnych firm, dlatego oferujemy uczciwe ceny

Korzyści z certyfikacji

Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat

Poprawiona reputacja Twojej organizacji

Większe zaufanie pracowników i społeczeństwa do organizacji

Ograniczony wpływ twojej organizacji na środowisko

Zapewnienie społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności

Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrażania wymagań zgodnie z ISO 26000? Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej