Standard ISO 31000

System zarządzania ryzykiem (zasady i wytyczne)

Skontaktuj się z nami

ISO 31000

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Standard ISO 31000 został stworzony w celu zmniejszenia ryzyka, które mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność organizacji jako całości.

Norma ISO 31000 jest oparta na uznanej na całym świecie normie ISO 9001 i zawiera zasady i wytyczne, które pomagają usprawnić procesy w całej organizacji i mają na celu zmniejszenie ryzyka i zapobieganie sytuacjom awaryjnym.

Standard ISO 31000 nie jest ograniczony do żadnego rodzaju ani wielkości organizacji. Dlatego może być polecany organizacjom z dowolnego sektora.

Dlaczego warto z nami współpracować

  • Możemy zapewnić niezależny audyt naszych doświadczonych ekspertów
  • Zaproponujemy takie rozwiązania, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy
  • Przestrzegamy polityki cenowej poszczególnych firm, dlatego oferujemy uczciwe ceny

Korzyści z certyfikacji

  • Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat
  • Ustanowisz skuteczny system zarządzania ryzykiem w swojej organizacji
  • Większe zaufanie pracowników i klientów
  • Poprawiona reputacja Twojej organizacji
  • Poprawiona konkurencyjność
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeśli chcesz rozszerzyć ISO 9001 o uznaną na całym świecie normę ISO 31000 w celu zmniejszenia ryzyka w swojej organizacji, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy certyfikatu.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej