Norma ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Skontaktuj się z nami

ISO 27001

Uznana na całym świecie norma ISO 27001 obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach.

Norma ISO 27001 określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Głównym celem jest zapewnienie ochrony danych i informacji, aby uniknąć ich utraty lub kradzieży. Pomaga to zmniejszyć ryzyko wycieku informacji, a także poprawia wiarygodność firmy.

Certyfikacja ISO 27001 jest zalecana wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości lub sektora, które przetwarzają dane za pomocą technologii informatycznych.

Wymagania ISO 27001

  • Definicja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Dostępność informacji w razie potrzeby
  • Regularna konserwacja i doskonalenie systemów zarządzania

Korzyści z certyfikacji

  • Minimalizowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji
  • Minimalizowanie ryzyka sankcji
  • Zaufanie dostawców i klientów
  • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 27001, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przeprowadzimy Państwa przez cały proces.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej