Norma ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Skontaktuj się z nami

ISO 27001

Accredited by: ČIA
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Uznana na całym świecie norma ISO 27001 obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach.

Norma ISO 27001 określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Głównym celem jest zapewnienie ochrony danych i informacji, aby uniknąć ich utraty lub kradzieży. Pomaga to zmniejszyć ryzyko wycieku informacji, a także poprawia wiarygodność firmy.

Certyfikacja ISO 27001 jest zalecana wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości lub sektora, które przetwarzają dane za pomocą technologii informatycznych.

Wymagania ISO 27001

  • Definicja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Dostępność informacji w razie potrzeby
  • Regularna konserwacja i doskonalenie systemów zarządzania

Korzyści z certyfikacji

  • Minimalizowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji
  • Minimalizowanie ryzyka sankcji
  • Zaufanie dostawców i klientów
  • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 27001, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przeprowadzimy Państwa przez cały proces.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej