Standard ISO 3834

Systemy zarządzania jakością w spawaniu

Skontaktuj się z nami

ISO 3834

Accredited by: ČIA
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Proces spawania można znaleźć w wielu różnych firmach z różnych sektorów, od warsztatów po zakłady montażowe. Norma ISO 3834 zapewnia jakość połączeń spawanych w Twojej organizacji.

Certyfikacja ISO 3834 jest zalecana wszystkim firmom działającym w dziedzinie spawania, niezależnie od zastosowania lub przeznaczenia spawanego produktu.

Wymagania ISO 3834

W oparciu o wymagania jakości ISO 3834 dzieli się na trzy poziomy:

  • ISO 3834-2: 2005 (kompleksowe wymagania jakości dotyczące spawania)
  • ISO 3834-3: 2005 (standardowe wymagania jakości dotyczące spawania)
  • ISO 3834-4: 2005 (podstawowe wymagania jakości dotyczące spawania)

Korzyści z certyfikacji

  • Gwarantowana jakość połączeń spawanych
  • Zwiększone bezpieczeństwo Twoich produktów
  • Zwiększona konkurencyjność Twojej firmy
  • Większa wiarygodność wśród klientów
  • Zgodność z wymogami prawnymi
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 3834, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy certyfikatu.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej