Standard ISO 9001

System zarządzania jakością

Skontaktuj się z nami

ISO 9001

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług.

Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001 pozwolą poprawić przedsiębiorstwu jakość towarów i usług, sprawić, że procedury Państwa firmy będą bardziej wydajne, a także umożliwią uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia ogłoszonych przez organy administracji publicznej.

Norma ISO 9001 jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych norm międzynarodowych. Ten certyfikat jest zalecany organizacjom dowolnej wielkości i sektora, których działalność obejmuje produkcję lub świadczenie usług.

Wymagania ISO 9001

  • Identyfikacja i dokumentacja wszystkich procesów w systemie
  • Zasoby finansowe na wdrożenie procesów
  • Określenie kryteriów pomiaru i późniejszej optymalizacji procesów
  • Konfigurowanie kanałów komunikacji w firmie

Korzyści z certyfikacji

  • Wyższa jakość dostarczanych towarów i usług
  • Lepsze funkcjonowanie procesów firmy w strukturze firmy
  • Możliwość udziału w procedurach przetargowych i przetargach ogłaszanych przez organy administracji publicznej
  • Zwiększona wiarygodność Państwa firmy dla ogółu społeczeństwa
  • Redukcja kosztów operacyjnych
  • Większa elastyczność w reagowaniu na zmiany i wymagania rynku
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Do certyfikacji opartej na ISO 9001 możemy zapewnić niezbędny audyt i odpowiednie szkolenie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej