Standard ISO 9001

System zarządzania jakością

Skontaktuj się z nami

ISO 9001

Accredited by: ČIAANAB
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług.

Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001 pozwolą poprawić przedsiębiorstwu jakość towarów i usług, sprawić, że procedury Państwa firmy będą bardziej wydajne, a także umożliwią uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia ogłoszonych przez organy administracji publicznej.

Norma ISO 9001 jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych norm międzynarodowych. Ten certyfikat jest zalecany organizacjom dowolnej wielkości i sektora, których działalność obejmuje produkcję lub świadczenie usług.

Wymagania ISO 9001

  • Identyfikacja i dokumentacja wszystkich procesów w systemie
  • Zasoby finansowe na wdrożenie procesów
  • Określenie kryteriów pomiaru i późniejszej optymalizacji procesów
  • Konfigurowanie kanałów komunikacji w firmie

Korzyści z certyfikacji

  • Wyższa jakość dostarczanych towarów i usług
  • Lepsze funkcjonowanie procesów firmy w strukturze firmy
  • Możliwość udziału w procedurach przetargowych i przetargach ogłaszanych przez organy administracji publicznej
  • Zwiększona wiarygodność Państwa firmy dla ogółu społeczeństwa
  • Redukcja kosztów operacyjnych
  • Większa elastyczność w reagowaniu na zmiany i wymagania rynku
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Do certyfikacji opartej na ISO 9001 możemy zapewnić niezbędny audyt i odpowiednie szkolenie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej