Norma ISO 29001

System zarządzania jakością dla przemysłu naftowego i gazu ziemnego

Skontaktuj się z nami

ISO 29001

Firmy i organizacje chcące uczestniczyć w łańcuchu dostaw w przemyśle naftowym lub gazowym muszą spełniać wymagania określone w normie ISO 29001.

Norma ISO 29001 jest rozszerzeniem systemu zarządzania jakością ISO 9001. ISO 29001 określa wymagania w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw w przemyśle naftowym i gazowym. Celem jest także zapobieganie awariom i wypadkom.

Dlaczego warto z nami współpracować

  • Możemy zapewnić niezależny audyt naszych doświadczonych ekspertów
  • Zaproponujemy takie rozwiązania, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy
  • Przestrzegamy polityki cenowej poszczególnych firm, dlatego oferujemy uczciwe ceny

Korzyści z certyfikacji

  • Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat
  • Zgodność z wymogami wejścia na rynek ropy i gazu ziemnego
  • Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo systemu zarządzania w Twojej organizacji
  • Zmniejszone ryzyko awarii i wypadków
  • Większe zaufanie klientów
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 20000

Systemy zarządzania usługami IT (ITSM)

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat niezależnego audytu zgodnego z ISO 29001, nie wahaj się z nami skontaktować.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej