Norma ISO 29001

System zarządzania jakością dla przemysłu naftowego i gazu ziemnego

Skontaktuj się z nami

ISO 29001

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Firmy i organizacje chcące uczestniczyć w łańcuchu dostaw w przemyśle naftowym lub gazowym muszą spełniać wymagania określone w normie ISO 29001.

Norma ISO 29001 jest rozszerzeniem systemu zarządzania jakością ISO 9001. ISO 29001 określa wymagania w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw w przemyśle naftowym i gazowym. Celem jest także zapobieganie awariom i wypadkom.

Dlaczego warto z nami współpracować

  • Możemy zapewnić niezależny audyt naszych doświadczonych ekspertów
  • Zaproponujemy takie rozwiązania, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy
  • Przestrzegamy polityki cenowej poszczególnych firm, dlatego oferujemy uczciwe ceny

Korzyści z certyfikacji

  • Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat
  • Zgodność z wymogami wejścia na rynek ropy i gazu ziemnego
  • Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo systemu zarządzania w Twojej organizacji
  • Zmniejszone ryzyko awarii i wypadków
  • Większe zaufanie klientów
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat niezależnego audytu zgodnego z ISO 29001, nie wahaj się z nami skontaktować.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej