Norma ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Skontaktuj się z nami

ISO 45001

Accredited by: ČIA
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią udanych działań biznesowych. Uznana na całym świecie norma ISO 45001 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka chorób zawodowych.

Norma ISO 45001 całkowicie zastąpiła pierwotną normę OHSAS 18001. Wdrożenie tej normy umożliwi osiągnięcie większego bezpieczeństwa pracy, zapobieganie chorobom zawodowym i, co najważniejsze, minimalizowanie ryzyka zakłóceń działalności w organizacji.

Certyfikacja ISO 45001 jest zalecana wszystkim firmom, które dążą do poprawy bezpieczeństwa procesów dla wszystkich swoich pracowników. ISO 45001 można zintegrować z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Wymagania ISO 45001

 • Definicja ogólnego kontekstu organizacji
 • Definicja struktury zarządzania
 • Ciągłe doskonalenie procesów
 • Zarządzanie i uczestnictwo personelu
 • Planowanie procesów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony
 • Pomiar, ocena i dokumentacja wcześniej ustalonych celów

Korzyści z certyfikacji

 • Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona pracowników
 • Zapobieganie chorobom zawodowym
 • Zwiększona motywacja personelu
 • Minimalizacja kosztów incydentów
 • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi
 • Zmniejszenie ryzyka organizacyjnego
 • Poprawiona reputacja na rynku
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 45001, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przeprowadzimy Państwa przez cały proces.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej