Dyrektywa 2006/42 / ES w sprawie maszyn

Ocena zgodności maszyn i certyfikacja maszyn

Skontaktuj się z nami

Maszyny

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Bezpieczna konstrukcja maszyny, jej właściwy montaż i konserwacja mogą zmniejszyć liczbę wypadków i zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyny. W celu zwiększenia bezpieczeństwa maszyn opracowano dyrektywę 2006/42 / ES.

Dyrektywa 2006/42 / ES określa dokładne wymagania dotyczące wprowadzania maszyn na rynek UE. Certyfikacja jest zalecana wszystkim organizacjom zaangażowanym w produkcję maszyn przeznaczonych na rynek UE, niezależnie od ich miejsca produkcji.

Niniejsza dyrektywa dotyczy następujących produktów:

 • Maszyny
 • Wymienny sprzęt
 • Elementy bezpieczeństwa
 • Akcesoria do podnoszenia
 • Łańcuchy, liny i pasy
 • Wymienne mechaniczne urządzenia transmisyjne
 • Częściowo ukończona maszyna

Dlaczego warto certyfikować swoje produkty u nas

 • Posiadamy odpowiednią specjalizację do przyznania certyfikatu
 • Nasi eksperci mają duże doświadczenie w tej dziedzinie
 • Jesteśmy przygotowani, aby zaspokoić Twoje indywidualne potrzeby
 • Oferujemy uczciwe ceny zgodne z tendencją do obniżania kosztów operacyjnych

Korzyści z certyfikacji

 • Otrzymasz uznany międzynarodowo certyfikat
 • Sprawdzone bezpieczeństwo maszyn
 • Możliwość wprowadzania maszyn na rynek UE
 • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi
Skontaktuj się z nami

Najbardziej wymagana certyfikacja

ISO 37301

Systemy zarządzania zgodnością

Norma certyfikacji ISO 37301 została specjalnie zaprojektowana w celu poprawy systemu zgodności organizacji.

ISO 9001

System zarządzania jakością

W miarę wzrostu konkurencyjności otoczenia biznesowego klienci wymagają wyższej jakości towarów i usług. Norma ISO 9001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu wdrożenia międzynarodowego znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego

Jeżeli dbają Państwo o środowisko, należy starać się dostosować odpowiednie procesy firmy do systemów zarządzania opartych na uznanej na całym świecie normie ISO 14001.

ISO 45001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Systemy zarządzania ciągłością działania

Oprócz dyrektywy 2006/42 / ES możemy zapewnić ocenę bezpieczeństwa maszyn zgodnie z głównymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w Republice Czeskiej, określonymi w rozporządzeniu rządu nr 176/2008 Sb. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Nasi klienci

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Więcej